Your Language: Nederlands
Your Language:

Garantie van Huis en Tuinwereld en Sneeuwscheppen.com

Huis en Tuinwereld is officieel Nederlandse dealer van alle producten in haar assortiment. U heeft een fabrieksgarantie op alle producten, hoe lang deze garantie is verschilt per product. U kunt de juiste garantie per product terug vinden in de omschrijving van het product onder (DETAILS).

Beschadigd of verkeerd product

Controleer bij ontvangst van het product of het juiste product onbeschadigd en compleet afgeleverd is. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient u dit zo snel mogelijk na ontvangst aan ons te melden via e-mail of telefoon. We verzoeken u dit binnen 48 uur na ontvangst te doen.

Wanneer u een beschadigd product heeft ontvangen willen wij graag een snelle oplossing voor u vinden. Om dit goed voor u te kunnen oplossen, kunt u het beste de volgende gegevens doorsturen naar info@huisentuinwereld.nl:

-  ordernummer;

-  foto’s van de schade;

-  serienummer van het product;

-  onderdeelnummer van het beschadigde onderdeel (vaal te vinden in de handleiding).

Voor de volgende punten wordt geen garantie gegeven:

-  schades bij het uitpakken van het product doormiddel van verkeerd gereedschap (zoals Stanleymes);

-  defecten, die zijn ontstaan door verkeerd en/of nalatig gebruik alsmede ondeskundige installatie;

-  kleurveranderingen, evenals roestvorming en een roestlaagje als gevolg van weersinvloeden of ondeskundig gebruik van chemische stoffen;

-  defecten op grond van veranderingen, niet voor het doel bestemd gebruik of moedwillige beschadiging;

-  defecten, die zijn ontstaan door onvakkundig onderhoud en/of reparatiewerkzaamheden;

-  schade als gevolg van het niet uitvoeren van het normale routinematige onderhoud.